Tietosuojarekisteri

Rekisterin Pitäjä

Pro-Tot Oy, kantalantie 185, 76850 Naarajärvi

Y-tunnus: 2430328-4
 

Yhteyshenkilö

Tiina-Elina Karhinen, 0400514649

tiina.karhinen@pro-tot.fi
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja työntekijöihin.
 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaiden tiedot laskutuksen vaatimusten mukaisesti.
 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet palvelimilla, niiden laitteiston tietoturvasta huolehditaan asiaan kuuluvasti.
 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen postamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tarkistamiseen tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.

Olemme ulkoistaneet laskujen käsittelyn Talenom Oy:lle,

http://www.talenom.fi/sites/default/files/talenom_tietosuojaseloste_ja_rekisteriselosteet_uusi_versio.pdf